Actueel  
Woonzorgaanbod  
Visie  
Bent u gebruiker ?  
Bent u medewerker ?  
Bent u vrijwilliger ?  
Bent u professional ?  
Bent u student ?  
Vacature  
Partners in zorg  
Projecten  
Publicaties  
Bereikbaarheid  
Giften  

Visie

A - A+
home
terug naar de vorige pagina
contact

Volg ons op Facebook!

We zijn een open huis.
Een nieuwe thuis,
in het centrum van Leuven,
met een prachtige grote tuin,
waar iedereen welkom is.

We leven in verbondenheid.
Omringd zijn,
wonen met anderen,
ontmoetingen met groot en klein
in contact met de buurt.

Samen leggen we een stukje levensweg af.
Comfort en zingeving zijn onze focus,
zorgcontinuïteit onze uitdaging.
Vroegtijdige zorgplanning, expertise, houvast
en nabijheid zijn garanties tijdens het hele traject.

Onze motivatie is de bewoner en zijn familie.
Warme zorg en deskundige ondersteuning,
met aandacht voor welbevinden en betrokkenheid,
mede vertaald in een variatie aan activiteiten.

De medewerkers zijn de fundamenten.
Hun engagement, vorming en ervaring
geven het leven ritme en betekenis.
Samen met vrijwilligers
zijn ze onmisbare schakels.

We kiezen voor dialoog.
Zelfbeschikking, zelfbeslissing en inspraak van bewoners,
onderhandelde zorg, transparantie
en ethische reflectie zijn hier getuige van.

We zijn een huis in beweging.
We streven dagelijks naar verbetering
en kiezen bewust voor innovatie,
met het oog op een betere toekomst.

Vanuit een christelijk-humanistische inspiratie.
Met respect voor elke levensovertuiging,
verweven in de gewoontes van elke dag.