De stad zocht buren, vrienden, verenigingen, die de boombakken op pleinen en straten in het centrum willen bekleden. De bedoeling is om deze betonnen bakken die nu in de straten te vinden zijn, op te fleuren met mozaïek. Dijlehof zal hiervoor samenwerken met Jan Vander...

Een mobiliteitsanalyse bracht het woon-werkverkeer van de 450 medewerkers in kaart. Naast het mobiliteitsprofiel kregen we ook zicht op het bereikbaarheidsprofiel en de potentiële mogelijkheden. Een sterke basis voor een subsidiedossier bij het Pendelfonds. [Pendelfonds] - PDF...

We namen deel aan de gangmakervergaderingen voor ‘Kom op voor je wijk’. Een initiatief dat we enkele jaren geleden zelf met onze omliggende buren op hebben gezet en nu door de stad gesteund wordt. Het is goed elkaar te kennen, te waarderen en te helpen...

Sinds 2015 werken we aan het thema ‘Prikkel op Maat’ waarbinnen we focussen op prikkelarme zorg. Een belangrijk onderdeel van prikkelarme zorg is het aanpassen van kleding. In dit artikel beperken we ons tot de grote lijnen. Hopelijk prikkelt het uw nieuwsgierigheid en leest u...

Een ideetje dat al langer ronddwaalde in de dromen van enkele medewerkers en bewoners n.l. gaan zwemmen met onze bewoners en bezoekers, kreeg vaste vorm toen we in februari konden starten met ons nieuwe proefproject ‘gedragen door water’. Naast de enkele praktische beslommeringen konden we...

Voor mooie mensen wordt goed gezorgd, ongeacht hun leeftijd. Alle bestaande kapselboeken zijn te trendy, te jong, te gedurfd, kortom niet geschikt voor 70-80 en 90 plussers, toch wil iedereen graag mooi door het leven. Samen met 45 enthousiaste deelnemers, de kapsters van WZC Dijlehof,...