EHBO-boekje

EHBO – omgangszorg

Dit boekje is het resultaat van een intensieve observatieperiode (onderzoekscentrum Cego van de K.U.Leuven) en de daaruit voortvloeiende denk- en doe-oefening (werkgroep belevingsgerichte zorg-WZC Dijlehof).

Het begon allemaal in 2011 met een project rond welbevinden en betrokkenheid voor de bewoners. De participatieve observaties van het onderzoekscentrum focusten zich op de ‘kwaliteit van leven’ meer specifiek op de mate van welbevinden, het zich thuis voelen, ontspannen zijn, kunnen genieten, plezier met elkaar beleven…

Een kwaliteitsvolle zorg draagt, naast het tegemoet komen aan basisbehoeften, ook bij tot het mentaal actief zijn van de bewoners. Dit door de bewoners aan te spreken, te betrekken, in te gaan op hun interesses, te laten kiezen…

 

[EHBO-boekje] – PDF