Vroegtijdige Zorgplanning (VZP)

Wonen, leven en zorgen zoals jij het wil Dat is onze grootste uitdaging: wonen, leven en zorg afgestemd op jouw wensen en verwachtingen. Door met jou en alle betrokkenen hierover regelmatig te spreken, willen we de best mogelijke zorg geven.

Vroegtijdige zorgplanning houdt het bespreken in van wat jij belangrijk vindt, waarden in het leven en de gewenste zorg in de toekomst. Het is een continu proces, geïntegreerd in de dagelijkse zorg, dat ons helpt om je wensen te leren kennen.

  • ƒƒWaar word jij gelukkig van ?
  • ƒƒHoe sta jij in het leven ? Hoe breng jij graag je dagen door ?
  • ƒƒWat stelt je gerust, waarover maak jij je zorgen ?ƒƒ
  • Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst of waar hoop jij op ?
  • Wat is goede zorg voor jou ?
  • Wens je in elke situatie een ziekenhuisopname ?
  • Hoe denk jij over je laatste levensfase ?

Een aanzet met antwoorden op deze vragen vind je in een handige folder over vroegtijdige zorgplanning en wilsverklaringen, download hem of vraag ernaar bij het onthaal.