Actie-eiland

We hebben al een aantal eilanden in huis (platen- , kook- , koffie-eiland). En zo droomden we ook al lange tijd van een ACTIE-EILAND. Zo kan al het materiaal dat we in huis hebben om te ‘bewegen’ gemakkelijk en ergonomisch naar de afdelingen verplaatst worden. Bewegen blijft belangrijk om iedereen zo zelfstandig mogelijk te houden.

Een zoektocht in de bekende catalogi leverde vaak mooie maar kostelijke karren aan als oplossing. Toen ons oog viel op een afgedankte verpleegkar, grepen we onze kans. Samen met de techniekers bouwden we de kar om tot een heus ‘actie-eiland’.

Projectfiche Actie-eiland [PDF]