Een waaier van diensten en woonzorgvormen

Inspelen op de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te verblijven.
Het aanbod afstemmen op uw zorgvragen en behoeften zodat op elke zorgvraag een gepast antwoord kan geboden worden.

Het woonzorgcentrum Dijlehof is gelegen in het hartje van Leuven. Het is een hedendaags gebouwencomplex met een mooie en grote oude kloostertuin waarin elementen van de hedendaagse tuinarchitectuur zijn verwerkt. De sterkte van het Dijlehof ligt in het samengaan van drie waarden: een verzorgde, respectvolle en aangename woonomgeving, een actieve benadering van het dagelijks leven en een gespecialiseerde zorg op hoog niveau en dit voor 70 bewoners.

lees meer >>

De 39 assistentiewoningen, gelegen in de Minderbroedersstraat, maken deel uit van het woonzorgcentrum Dijlehof. U leeft en woont zelfstandig, maar u kan beroep doen op externe en interne diensten. Leuven bruist van initiatieven en activiteiten waaraan u kan participeren. Ook horeca en winkels liggen op wandelafstand. Hiernaast organiseert het huis activiteiten waar u vrijblijvend aan kan deelnemen.

lees meer >>

Het centrum voor dagverzorging richt zich specifiek naar dagopvang van ouderen met een fysieke zorgnood, personen met een beginnende dementie die vooral structuur nodig hebben en ouderen die sociaal contact zoeken. Wij zijn sterk in het ondersteunen, begeleiden en revalideren van personen met de ziekte van Parkinson, alsook personen met CVA.

lees meer >>

Tuin DijlehofKortverblijf biedt de mogelijkheid om tijdelijk een kamer te reserveren in het woonzorgcentrum Dijlehof. Dit aanbod kan nuttig zijn bij ziekte of vakantie van de mantelzorger.  We beschikken over 8 kortverblijfkamers. Een kortverblijf kan ook nuttig zijn om een acute medische interventie in het ziekenhuis en uw terugkeer naar huis te overbruggen. We spreken dan van een ‘revaliderend kortverblijf’ waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van mobiliteit en zelfredzaamheid. Men kan bij de sociale dienst een kamer boeken voor minstens 7 dagen en maximum 2 maanden.

lees meer >>