Visie

We zijn een open huis.
Een nieuwe thuis, in het centrum van Leuven, met een prachtige grote tuin, waar iedereen welkom is.

Samen leggen we een stukje levensweg af.
Comfort en zingeving zijn onze focus, zorgcontinuïteit onze uitdaging. Vroegtijdige zorgplanning, expertise, houvast en nabijheid zijn garanties tijdens het hele traject.

De medewerkers zijn de fundamenten.
Hun engagement, vorming en ervaring geven het leven ritme en betekenis.  Samen met vrijwilligers zijn ze onmisbare schakels.

We zijn een huis in beweging.
We streven dagelijks naar verbetering en kiezen bewust voor innovatie, met het oog op een betere toekomst.

We leven in verbondenheid.
Omringd zijn, wonen met anderen, ontmoetingen met groot en klein in contact met de buurt.

Onze motivatie is de bewoner en zijn familie.
Warme zorg en deskundige ondersteuning,
met aandacht voor welbevinden en betrokkenheid, mede vertaald in een variatie aan activiteiten.

We kiezen voor dialoog.
Zelfbeschikking, zelfbeslissing en inspraak
van bewoners,
onderhandelde zorg, transparantie
en ethische reflectie zijn hier getuige van.

Vanuit een christelijk-humanistische inspiratie.
Met respect voor elke levensovertuiging, verweven in de gewoontes van elke dag.

WZC Dijlehof - Leuven