bewegingsvoorschrift

Bewegen op advies

Een actief leven en bewegen is een krachtig medicijn dat vaak vergeten of te weinig ingezet wordt. Nochtans bewezen diverse studies dat bewegen op alle leeftijden de gezondheid positief beïnvloedt. De huisartsen verbonden aan Woonzorgcentrum Dijlehof ontvangen daarom deze zomer een bewegingsvoorschriftenboekje. Hiermee vraagt Dijlehof aan de artsen aandacht voor een bewust en kritisch voorschriftengedrag en om hun patiënten te stimuleren tot meer beweging. Een ludieke actie die op veel bijval kan rekenen bij de bewoners want “als de dokter het zegt, is het waar!”

Projectfiche Bewegen op advies – augustus 2018