De wind in je haren als je fietst

Fietsplezier en vrijheidsgevoel moet voor iedereen haalbaar zijn, ongeacht leeftijd of mobiele beperking. Geïnspi­reerd door de sterke fietscultuur in zijn land bedacht de Deen Ole Kassow acht jaar geleden het concept Fietsen Zon­der Leeftijd (FZL). Zijn initiatief werd intussen wereldwijd in vijftig landen overgenomen.

Een inspirerende bijdrage in het winternummer van Veelo-magazine:

<<Mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, mogen plaatsnemen in een comfor­tabele riksja met twee zitplaatsen vooraan. Ze maken een rustig fietstochtje in stad of natuur. Tijdens de rit genieten ze van de om­geving en hebben een gezellige babbel met de vrijwilliger die hen vervoert.
In Vlaanderen is Mobiel 21 aanspreekpunt voor alle vragen over FZL en is tussenper­soon voor de aankoop van een riksja. “De riksja is charmant en herkenbaar. We willen senioren terug het gevoel van wind in de haren bezorgen en hen uit hun isolement halen en zo terug een stapje in de maat­schappij laten zetten,” zegt Ine Bosmans van Mobiel 21. Intussen rijden er al zo’n 25 riksja’s rond in Vlaanderen. Ook een aantal Fietsersbond-vrijwilligers gingen ermee aan de slag. We spraken met enkele van hen.>>

Leuven

In 2017 maakten Karin Vandoorne (be­leidsmedewerker in WZC Dijlehof Leu­ven) en Luc Gadeyne (coördinator van het project) in Kopenhagen kennis met Fietsen Zonder Leeftijd. Ze ontmoetten stichter Ole Kassow toen ook persoon­lijk. Terug in België zochten ze sponsors voor de aankoop van een riksja, plus een duofiets voor mensen die nog kunnen meetrappen. Ze brachten ook een groep vrijwilligers/piloten bijeen, jong en oud, die allemaal een opleiding kregen in veilig fietsen met de riksja, de verkeersregels en hoe omgaan met de passagiers.

[Veelo-winter-2020] – PDF


© Veelo – winternummer 2020 | www.veelomag.be