Medewerkers

Dijlehof

Binnen Dijlehof werken verschillende medewerkers dagelijks samen om een gemeenschappelijk resultaat te bekomen: goede zorg en adequate begeleiding binnen een veilige en aangename woonomgeving.

Een uitgebreid en sterk team van verpleegkundigen, zorgkundigen, alsook woonassistenten, medewerkers van de dienst activiteiten, kinesisten, een ergotherapeute, een logopediste, kapsters, een pedicure, een ploeg logistieke medewerkers en techniekers zorgen dagdagelijks voor specialistische invalshoeken en deelfacetten van goede zorg. Onthaal, administratieve en sociale dienst werken ondersteunend.

De zorgcoördinatoren ondersteunen de medewerkers bij de uitvoering van hun complexe taken. Zij kunnen op hun beurt weer rekenen op de campusdirecteur en de beleidsmedewerker die samen met de aangewezen geneesheren (CRA: coördinerend en raadgevend arts) en de gerontopsychiater het beleid en de visie bewaken.

Naast deze equipe aan vaste medewerkers zijn er ook zelfstandigen aan het werk. Zoals de kok ism Sodexo, thuisverpleging Meerdael voor de groep assistentiewoningen, een coördinerend apotheker, een tandarts en een extra kinesist.

Op 1 januari 2015 werd het woonzorgcentrum opgenomen in de fusie Woonzorgnet-Dijleland vzw.