Periodieke opvolging Zorginspectie

Alle woonzorgcentra in Vlaanderen worden getoetst aan de criteria van het kwaliteitsdecreet en zijn verplicht om aan hun gebruikers een verantwoorde hulp- en dienstverlening te bieden én om dat aan te tonen op eenvoudig verzoek van de toezichthoudende overheid.

Om erkend te worden en te blijven, ondergaat een woonzorgcentrum regelmatig inspecties. Die worden uitgevoerd door de afdeling Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Alle informatie, modelverslagen en de inspectieprocedures kunt u raadplegen op: www.departementwvg.be/zorginspectie

Het verslag van het onaangekondigde bezoek in Dijlehof, op 19 juli 2018,  bevat enkele aandachtspunten en die helpen ons om de registratie van kwalitatieve zorg in de administratieve dossiers te verbeteren. We maken er samen werk van!

[Inspectieverslag Dijlehof – juli 2018] – PDF