Samen voor een gloed van warmte en verbondenheid

De inzet van onze medewerkers in het voorbije jaar laat niemand onberoerd. Uit respect voor hun doorzettingsvermogen, professionaliteit en flexibiliteit betuigden we in de loop van het voorbije jaar onze dank via diverse wegen en acties.

Bij de start van het nieuwe jaar willen we nu een bijzondere actie organiseren. En liefst van al willen we dit samen met heel veel betrokkenen doen.

Op 15 januari tussen 17u30 en 20u  zorgt een zee van kaarsen in de tuinen van de vier huizen van Woonzorgnet-Dijleland voor een warme gloed van dank en verbondenheid. Een tuinkaars van elke bewoner, van iedereen die onze medewerkers een warm hart toedraagt, voor elke medewerker en vrijwilliger, voor ieders inzet en als dank voor het TOPTEAM van Dijlehof.

Wil jij medewerkers een hart onder de riem steken? Wil jij door de schenking van een tuinkaars mee deel uitmaken van dit fijn initiatief van waardering? Dat zou fantastisch zijn !

2020 was een uitzonderlijk en moeilijk jaar

Je kan een kaars schenken: stort 15 euro/kaars op het rekeningnummer BE63 7340 3603 5408  met  duidelijke vermelding van ‘DH kaars’ en jouw naam of die van de bewoner. Wij zorgen voor de kaarsen en de warme gloed. In totaal willen we minstens 1000 kaarsen aansteken. Stiekem dromen we echter van 1500 kaarsen.

Maar er is meer! Medewerkers hebben het ook letterlijk koud. Ruimtes moeten immers regelmatig geventileerd worden. Medewerkers verplaatsen zich voortdurend van de warmte naar de kilte. Een deel van jullie steun gaat daarom naar de aankoop van een soft-shell jas voor elke medewerker.

Mochten we dit samen met jullie kunnen realiseren, zou dit ontzettend veel deugd doen.

Samen zorgen voor een gloed van warmte en erkentelijkheid voor onze medewerkers. Dank voor hun inzet in het voorbije jaar, hoop voor 2021.

Met warme groet,

Rudi Logist
Campusdirecteur WZC Dijlehof

Griet Robberechts
Algemeen directeur