Kortverblijf in Dijlehof

Tuin Dijlehof

Kortverblijf biedt de mogelijkheid om tijdelijk een kamer te reserveren in het woonzorgcentrum Dijlehof. Dit aanbod kan nuttig zijn bij ziekte of vakantie van de mantelzorger.

We beschikken over 8 kortverblijfkamers. Alle kamers zijn individueel en voorzien van meubels, televisie, koelkast en sanitair. Men kan bij de sociale dienst een kamer boeken voor minstens 7 dagen en maximum 2 maanden.

Verloop van een aanvraag

Tijdens het eerste contact zullen we u vragen stellen om ons een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw zorgvraag. Verblijft u in een ziekenhuis, dan zorgt hun sociale dienst voor uw opnamedossier. Wij vragen u om contact te mogen opnemen met de huisarts.

In het opnameteam bespreken we of u als kandidaat in aanmerking komt. Om de veiligheid van de bewoner te waarborgen, verwijzen we mensen met dementie en/of desoriëntatie door naar meer gespecialiseerde zorg.

Komt u in aanmerking, dan wordt u uitgenodigd voor een korte rondleiding en toelichting over de werking. Op dat moment wordt ook het contract voor kortverblijf ondertekend.

Criteria

Uw keuze om tijdelijk in te wonen in ons woonzorgcentrum Dijlehof kan verschillende redenen hebben: revalidatie na een ziekenhuisopname, ondersteuning van de mantelzorgers of kennismaking met ons huis.

Voor personen met dementie en/of doolgedrag verwijzen wij door naar thuisondersteunende diensten en onze partner De Wingerd.

De periode van kortverblijf kan slechts voor een maximale tijdspanne van 60 dagen aansluitend en in totaal 90 dagen op jaarbasis. De duur van elk kortverblijf is minimum één week.

Oriënterend Kortverblijf

Wat als er zich thuis een acute crisissituatie voordoet, bijvoorbeeld door het overlijden van de partner of het uitvallen van de mantelzorger? Gelukkig hoeft dat niet steeds het einde te zijn van de droom om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Oriënterend Kortverblijf in woonzorgcentrum Dijlehof kan een gepaste oplossing betekenen. Dit nieuwe aanbod focust op de toekomst en een veilige terugkeer naar huis of bereidt de stap naar een woonzorgcentrum voor.

Je kan hier rekenen op de ervaring van experten, zoals een kinesist, ergotherapeut en psycholoog. Wanneer er perspectief is om naar de eigen omgeving terug te keren, wordt met de thuiszorgdiensten bekeken hoe de noodzakelijke zorg en ondersteuning straks aan huis georganiseerd kunnen worden.

Sociale Dienst
Greet Van Rompaey
T: 016 50 95 80 | E: greet.vanrompaey@dijlehof.be

 

Meer informatie over: