Kortverblijf in Dijlehof

Tuin Dijlehof

Kortverblijf biedt de mogelijkheid om tijdelijk een kamer te reserveren in het woonzorgcentrum Dijlehof. Dit aanbod kan nuttig zijn bij ziekte of vakantie van de mantelzorger.

We beschikken over 6 kortverblijfkamers. Alle kamers zijn individueel en voorzien van meubels, televisie, koelkast en sanitair. Men kan bij de sociale dienst een kamer boeken voor minstens 7 dagen en maximum 2 maanden.

Verloop van een aanvraag

Tijdens het eerste contact zullen we u vragen stellen om ons een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw zorgvraag. Verblijft u in een ziekenhuis, dan zorgt hun sociale dienst voor uw opnamedossier. Wij vragen u om contact te mogen opnemen met de huisarts.

In het opnameteam bespreken we of u als kandidaat in aanmerking komt. Om de veiligheid van de bewoner te waarborgen, verwijzen we mensen met dementie en/of desoriëntatie door naar meer gespecialiseerde zorg.

Komt u in aanmerking, dan wordt u uitgenodigd voor een korte rondleiding en toelichting over de werking. Op dat moment wordt ook het contract voor kortverblijf ondertekend.

Criteria

Uw keuze om tijdelijk in te wonen in ons woonzorgcentrum Dijlehof kan verschillende redenen hebben: revalidatie na een ziekenhuisopname, ondersteuning van de mantelzorgers of kennismaking met ons huis.

Voor personen met dementie en/of doolgedrag verwijzen wij door naar thuisondersteunende diensten en onze partner De Wingerd.

De periode van kortverblijf kan slechts voor een maximale tijdspanne van 60 dagen aansluitend en in totaal 90 dagen op jaarbasis. De duur van elk kortverblijf is minimum één week.

Revaliderend kortverblijf

Een tijdelijk verblijf in Dijlehof kan ook nuttig zijn om een acute medische interventie in het ziekenhuis en uw terugkeer naar huis te overbruggen. We spreken dan van een revaliderend kortverblijf waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van mobiliteit en zelfredzaamheid. Het paramedisch team neemt deze opdracht met u op. Zij zullen naast de therapieën ook advies geven over hulpmiddelen en diensten die u kunnen helpen bij de uitvoering van uw activiteiten thuis.

Sociale Dienst
Greet Van Rompaey
T: 016 50 95 80 | E: greet.vanrompaey@dijlehof.be

 

Meer informatie over: