Partners

Dijlehof is lid van:

 • Zorgnet Vlaanderen
 • Brandpunt ouderenzorg Vlaams-Brabant
 • Federatie Palliatieve zorg
 • Panal

Binnen Woonzorgnet-Dijleland vzw werkt Dijlehof samen met De Wingerd in Leuven, Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg.

In het kader van zorgtrajecten werken we structureel samen met verschillende bedrijven, toeleveranciers en professionelen in de zorg en de thuiszorg.

We onderhouden ook uitstekende contacten met scholen en opleidingsinstellingen, Stad Leuven, Leuven 2030, Abbeyfield, Stad en architectuur, In4Care, Mobiel21, Cera-Award, …

Dijlehof werkt nauw samen met:

 • Universitaire ziekenhuizen Leuven
 • Regionaal Ziekenhuis H.Hart Leuven
 • MCH Leuven
 • Universitair centrum St.-Jozef Kortenberg
 • Landelijke thuiszorg
 • Thuisverpleging Meerdael
 • Nachtzorg Vlaams-Brabant
 • Universiteit Maastricht
 • Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen – werkgroep Gasthuisberg
 • Federale overheid i.v.m. infectieproblematiek en studie antibioticabeleid
 • KULeuven – Accentvv – begeleiding masterstudenten
 • Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie
 • Zorg Leuven
 • KS Leuven: Paridaens, HDC, St. Pieterscollege
 • Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant – Memo