Professionals

Komen wonen in Dijlehof

Voor een opname in het woonzorgcentrum speelt de ernst van de zorg mee. Voorrang wordt verleend aan grotere hulpbehoevendheid. Ook bij toename van de zorgzwaarte blijft de bewoner in het Dijlehof wonen. Ernstige gedragsstoornissen kunnen evenwel aanleiding geven tot een doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg.

Verloop van een aanvraag:

Een eerste aanmelding kan mondeling of telefonisch. We willen een zo goed mogelijk beeld vormen van de zorgvraag. Hierover vragen we gegevens op.
Verblijft de kandidaat-bewoner in een ziekenhuis dan vragen wij of het opnamedossier ter beschikking kan gesteld worden. Tevens vragen wij om contact te mogen opnemen met de huisarts.

Uw opnameaanvraag wordt individueel onderzocht. In het opnameteam bekijken we of de kandidaat in aanmerking komt voor één van onze afdelingen.

Nadien worden er verdere afspraken gemaakt. Men kan een korte rondleiding krijgen waarbij een kamer bezichtigd wordt en er over de dagelijkse gang van zaken wat uitleg gegeven wordt.

 

Kandidaat-bewoners voor de assistentiewoningen moeten zelfstandig kunnen functioneren. Enige mate van zorgnood kan, maar vooral de psychische draagkracht moet voldoende zijn.

Eens u bij ons ingeschreven staat, vragen wij u ons regelmatig op de hoogte te stellen van uw gezondheidstoestand en uw blijvende interesse, bijvoorbeeld door driemaandelijks eventjes te bellen.

Thuisondersteunende diensten

Kortverblijf reserveren kan mondeling of telefonisch via de sociale dienst.

We willen ons een zo volledig mogelijk beeld vormen van de zorgvraag. Daarom zullen we u telefonisch reeds heel wat vragen stellen. Elke aanvraag wordt individueel onderzocht.

We nodigen u uit om de werking toe te lichten en de leefruimtes te bekijken. Op dat moment wordt ook het contract voor kortverblijf ondertekend. Om het risico te vermijden dat alle plaatsen van kortverblijf zijn benomen, kan u best tijdig reserveren, met een maximale duur van 2 maanden.

 

Centrum voor dagverzorging

Voor een rondleiding en een vrijblijvend gesprek kan je steeds contact opnemen met Nore Ramakers, verantwoordelijke, via telefoon 016 50 95 89 of via mail nore.ramakers@dijlehof.be

 

Sociale Dienst
Greet Van Rompaey
T: 016 50 95 80 | E: greet.vanrompaey@dijlehof.be

 

Directie
Rudi Logist – campusdirecteur WZC Dijlehof
T: 016 29 31 42 | E: rudi.logist@dijlehof.be

Griet Robberechts – algemeen directeur Woonzorgnet-Dijleland vzw

Coördinerend en raadgevende artsen verbonden aan Dijlehof:

Dr. Thomas Pacolet, huisarts

Dr. Johan Van Pelt, huisarts

Dr. Satya Buggenhout, geronto-psychiater

Zelfstandigen:


Dr. Philippe De Groote, tandarts


Thuisverpleging Meerdael

Dr. Wildiers
Dr. Van den Bogaert

Tim Roosen, Coördinerend Apotheker PharmaFORCE