Veiliger stappen

Sinds een aantal weken zien we regelmatig verbaasde en zoekende blikken in de gangen van Dijlehof. Het lijkt soms wel of er een vrachtwagen achteruitrijdt. Er weerklinkt namelijk een heldere onderbroken pieptoon.
Verder worden bewoners aangemoedigd om over een groene lijn te stappen of worden ze als echte filmsterren gevolgd met een camera.
Al deze gebeurtenissen kaderen in het project ‘Veiliger stappen’, dat loopt in WZC Dijlehof. De bron van dit project ligt in het feit dat een van onze kinesistes en een van onze verpleegkundigen zich een paar jaar geleden via de cursus Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen verdiepten in de ziekte van Parkinson. Ze leerden er meer over de oorzaken, symptomen en behandelingen van deze neurologische aandoening.

Projectfiche – Veilig stappen 2023-03 [.pdf]